Odporúčané trasy

1. nenáročné, prechádzkové – vedú po upravených chodníkoch alebo lesných cestách. Nebývajú časovo náročné a ani prevýšenie nebýva veľké. Sú vhodné pre nenáročných turistov, prípadne pre rodiny s deťmi. Medzi nenáročné trasy patria:

2. stredne náročné, mierne namáhavé – vedú vo vysokohorskom prostredí, prekonávajú výrazné prevýšenie, sú časovo náročné. Vhodné sú pre zdatnejších turistov. Medzi stredne náročné patria:

3. náročné – vedú na hrebene, štíty a sedlá. Spravidla sú na nich úseky v náročnom teréne, kde sú miesta zabezpečené reťazami a kramľami a používanie rúk pre udržiavanie rovnováhy je nevyhnutnosťou. Vhodné sú pre skúsených vysokohorských turistov. Pamätajte, že zhoršené poveternostné podmienky a dážď náročnosť každej túry zvyšujú! Medzi náročné patria:

Machy

Publikované dňa: 7.12.2011

Zuberec – sedlo Prieková – Machy – sedlo Prieková – Zuberec

Oblasť: Skorušinské vrchy, Podtatranská brázda
Náročnosť: nenáročná túra s krásnym výhľadom
Východiskový a cieľový bod: Zuberec
Predpokladaný čas: 3 hod.
Prevýšenie: 440 m

(viac…)

Juráňová dolina

Publikované dňa: 7.12.2011

Oravice – Tichá dolina – Juráňova dolina – sedlo Umrlá – Bobrovecká dolina – Oravice

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: nenáročná túra s krásnym výhľadom
Východiskový a cieľový bod: Oravice (12 km od Zuberca)
Predpokladaný čas: 2 ½  hod.   (viac…)

Kvačianska a Prosiecka dolina

Publikované dňa: 7.12.2011

Huty – Oblazy – Kvačianska dolina– ústie Kvačianskej doliny – ústie Prosieckej doliny – Prosiecka dolina – Svorad – Veľké Borové – Oblazy – Huty

Oblasť: Chočské vrchy
Náročnosť: nenáročná dlhá túra s krásnym výhľadom  a tiesňavam
Východiskový a cieľový bod: Huty
Predpokladaný čas: 6 hod. (viac…)

Osobitá – Lúčna

Publikované dňa: 7.12.2011

Chata Zverovka – sedlo pod Osobitou – Lúčna – Látaná dolina –Chata Zverovka.

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra v tichom prostredí
Východiskový a cieľový bod: Chata Zverovka (9 km)
Predpokladaný čas: 6 ¼ hod.
Prevýšenie:616 m
Uzávera: 1.11 – 15.6.   (viac…)

Roháčske plesá

Publikované dňa: 7.12.2011

Zverovka – – Roháčska dolina – Ťatliakova chata – Roháčske plesá – Spálená dolina – Roháčsky vodopád – Adamcuľa -Zverovka.

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra so zaujímavými scenériami
Východiskový a cieľový bod: Zverovka (9 km)
Predpokladaný čas: 5 ¾ h.
Prevýšenie: 682 m
Uzávera: 1.11 – 15.6. (viac…)

Sivý vrch

Publikované dňa: 7.12.2011

Horáreň pod Bielou skalou • Pod Bielou skalou • Radové skaly  • Sivý vrch • sedlo Pálenica • Ostrý grúň  • Zuberec.

Oblasť: Západné Tatry (sever)
Náročnosť: náročná túra s reťazami
Východiskový a cieľový bod: Horáreň – Biela Skala (4 km od Zuberca) a Zuberec
Predpokladaný čas: 6 h.
Prevýšenie: 1.042 m
Uzávera: 1.11 – 15.6.
(viac…)

Rákoň – Lúčna

Publikované dňa: 7.12.2011

Zverovka chata – Roháčska dolina – Ťatliakova chata – Sedlo Zábrať – Rákoň – Dlhý Úplaz – Lúčna – Látaná dolina – Zverovka chata.
Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra
Východiskový a cieľový bod: Zverovka chata (9 km)
Predpokladaný čas: 6 hod.
Prevýšenie: 851 m
Uzávera: 1.11 – 15.6. (viac…)

Brestová

Publikované dňa: 7.12.2011

Chata Zverovka  – LS Roháče Spálená – Spálený žľab – Predný Salatín – Brestová – sedlo Pálenica – Zuberec.

Oblasť: Západné Tatry (sever) – západná časť
Náročnosť: stredne náročná túra s výrazným výškovým rozdielom
Východiskový a cieľový bod: Zverovka  – LS Roháče Spálená(9 km), Zuberec
Predpokladaný čas: 6 ¾ h.
Prevýšenie: 1 140 m
Uzávera: 1.11 –15.6. (viac…)

Ostrý Roháč

Publikované dňa: 7.12.2011

Zverovka chata • Látaná dolina • sedlo Zábrať  • Rákoň •Volovec (2.063 m) = červená značka • Ostrý Roháč • Plačlivé • Smutné sedlo • Smutná dolina • Ťatliakova chata • Roháčska dolina • Zverovka chata.

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením a exponovanými úsekmi, ktoré sú zabezpečené umelými technickými pomôckami.
Východiskový a cieľový bod: Zverovka chata
Predpokladaný čas: 8 ¾  h.
Prevýšenie: 1.088 m
Uzávera: 1.11. – 15.6. (viac…)

Tri kopy, Baníkov

Publikované dňa: 7.12.2011

Chata Zverovka  – LS Roháče Spálená – Ťatliakova chata – Smutná dolina – Smutné sedlo – Tri kopy – Hrubá kopa – Baníkov – Baníkovské sedlo – Roháčsky vodopád – Adamcuľa – Chata Zverovka

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: Veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením. Náročný a exponovaný prechod, na ktorom sú obťažnejšie miesta zabezpečené reťazami. Túra sa neodporúča absolvovať v zlom počasí
Východiskový a cieľový bod: Zverovka  – LS Roháče Sálená(9 km)
Predpokladaný čas: 9 ¼  h.
Prevýšenie: 1 141 m
Uzávera: 1.11 – 15.6. (viac…)