Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Publikované dňa: 28.4.2021

Od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli, zabudli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonávajú vyškolení asistenti menovaní starostom obce, ktorí sa preukážu  preukazom asistenta sčítania.                                                                                                                                                                                                                                                                           Prvá možnosť je, že vás sčíta mobilný asistent. Počas doby asistovaného sčítania, zavolajte na obecný úrad…