Spomaľme šírenie Covid-19

Publikované dňa: 11.9.2020

Zrušené valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár

Publikované dňa: 9.9.2020

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Zuberec oznamuje svojim podielnikom, že z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a tiež na odporúčanie okresného hlavného hygienika ruší valné zhromaždenie podielnikov, ktoré sa malo konať  v nedeľu 13.9.2020 o 13:00 hod v sále kultúrneho domu. Nový termín valného zhromaždenia vám bude vopred písomne oznámený. Ďakujeme za pochopenie.