Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zuberec

Publikované dňa: 26.2.2021

Obec Zuberec v zastúpení starostom obce Ing.Vladimírom Šiškom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci…

Zrušené valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár

Publikované dňa: 9.9.2020

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Zuberec oznamuje svojim podielnikom, že z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a tiež na odporúčanie okresného hlavného hygienika ruší valné zhromaždenie podielnikov, ktoré sa malo konať  v nedeľu 13.9.2020 o 13:00 hod v sále kultúrneho domu. Nový termín valného zhromaždenia vám bude vopred písomne oznámený. Ďakujeme za pochopenie.

Pokyny k otvoreniu Základnej školy s materskou školou v Zuberci

Publikované dňa: 22.5.2020

Pokyny k otvoreniu Základnej školy s materskou školou v Zuberci Pokyn k otvoreniu ZŠ a MŠ

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Publikované dňa: 8.4.2020

Oznamujeme vám, že z dôvodu veľkonočných sviatkov  sa vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci uskutoční v sobotu 11. 4. 2020.

Upozornenie – nové prípady podvodov na senioroch

Publikované dňa: 25.3.2020

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území boli Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Upozorňujeme všetkých seniorov na nové praktiky podvoníkov. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú…

Usmernenie k spaľovaniu a predchádzaniu vzniku požiaru v prírodnom prostredí

Publikované dňa: 24.3.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú…

Prázdninový režim v doprave na území ŽSK

Publikované dňa: 13.3.2020

ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Od dnes 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia: ZSSK

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Publikované dňa: 1.3.2020

Výsledky volieb do NR SR 2020003

Zmena sídla Turistickej informačnej kancelárie

Publikované dňa: 29.10.2019

Oznamujeme vám, že Turistická informačná kancelária je presťahovaná do Domu služieb, Záhradná 288, Zuberec, tel.: 0903 548 080.