Africký mor ošípaných – informácie pre občanov

Publikované dňa: 10.9.2019

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava – informácie k prevencii  šírenia Afrického moru ošípaných

2AMO leták uprava august 2019 (003)

AMO