71. Tour de Pologne – 7. 8. 2014

Publikované dňa: 5.8.2014

Pozývame Vás vo štvrtok 7. augusta 2014 na 5. etapu cyklistických pretekov Tour de Pologne, ktoré sú súčasťou svetovej série World Tour. Tieto preteky svetového významu sa po prvý krát v histórií uskutočnia na území Slovenska.

V okrese  Tvrdošín  bude úplná uzávierka ciest, kde bude etapa vedená  v čase od 12.00 hod. do 16.50  hod. Počas konania pretekov budú uzatvorené štátna cesta č. II/520, I/59 a II/584 v úseku Suchá Hora – Trstená – Podbiel – Zuberec – Liptovský Mikuláš. V dobe od 12.55 hod. do 16.15 hod. Podľa rozpisu bude uzávierka ciest 2 hod. pred prejazdom peletónu a cca 15 min. hod. po prejazde posledného sprievodného vozidla a policajnej motohliadky.

V Zuberci sa predpokladá úplná uzávierka v čase 13.45 – 15.45 hod. Predpokladaný prejazd pelotónu cez našu obec je v čase 15.20 – 15.30.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadam o rešpektovanie dopravnej uzávery.

PLAGAT_TdP_A4_JPEG