Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2.2.2018

Publikované dňa: 15.1.2018

Oznamujeme vám, že dňa 02. 02. 2018 v čase od 8:00 do 12:30 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. Vyrozumenie