Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 18.10.2017

V piatok 27. 10. 2017 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2017:

27.10.2017

24.11.2017

29.12.2017

Harmonogram separovaného zberu na rok 2017