Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 2.1.2018

V piatok 26. 01. 2018 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2018:

Plasty, Sklo, Tetrapaky, Kovové obaly

26.01.2018

23.02.2018

23.03.2018

27.04.2018

25.05.2018

29.06.2018

27.07.2018

24.08.2018

28.09.2018

26.10.2018

30.11.2018

28.12.2018

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2018:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

31.05.2018

27.08.2018

Harmonogram separovaného zberu na rok 2018