Zber papiera

Publikované dňa: 16.10.2017

Vývoz papiera z podomového vrecového zberu sa v našej obci uskutoční vo štvrtok 19. októbra 2017. Modré vrecia s papierovým odpadom je potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín (výjazd zberových vozidiel o 6:00).
Do odpadového vreca na papier patrí:
– novinový papier, reklamné letáky, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, kartón, lepenka a podobne.
Do odpadového vreca na papier nepatrí:
– znečistený papier alebo lepenka, papier kontaminovaný nebezpečnými látkami (farby, oleje), mastný papier, TETRA-PACK, použité vreckovky a utierky a podobne.