Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Publikované dňa: 3.5.2017

Obec Zuberec v súlade s § 18 a odst. 4 a odst. 8 písm. a zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce - vyhlásenie