Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Publikované dňa: 21.8.2017

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 4. novembra 2017 Vám oznamujeme elektronickú adresu, na doručenie oznámenia,  o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie: obec@zuberec.sk

V našej obci máme utvorené 2 volebné okrsky.

Okrsok č. 1 prístavba obecného úradu – Klub dôchodcov v Zuberci

Okrsok č. 2 Sála kultúrneho domu v Zuberci