Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Publikované dňa: 3.5.2017

SSE-Distribúcia, a.s. Vám oznamuje, že v dňoch 11. – 22. 05. 2017 bude postupne v častiach našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre tieto odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe týchto oznámení – zoznam odberných miest: