Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.1.2018

Publikované dňa: 23.1.2018

Oznamujeme vám, že dňa 25. 01. 2018 v čase od 8:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 25.01.2018 o 14:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy. Vyrozumenie SSE-Distribúcia - odstávka EE 25.01.2018