Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14. a 15. 05. 2018

Publikované dňa: 26.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 14. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. a dňa 15. 05. 2018 v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe týchto oznámení.

Oznámenie Stredoslovenská distribučná - prerušenie distribúcie EE 14.05.2018

Oznámenie Stredoslovenská distribučná - prerušenie distribúcie EE 15.05.2018