Komisie

Publikované dňa: 28.9.2017

Finančná komisia Predseda: Ing. Marcel Pardek Členovia: Ing. Juraj Majerčák, Ing. Vladimír Kováľ, Mgr. Lucia Šrobová Lexmann, Mgr. Gabriela Zámborská, Mgr. Pavol Šroba, Mgr. Zuzana Šrobová, Ing. Ľubica Šimičáková, Ing. Marián Železník, Ing. Rastislav Fandák Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb Predseda: Patrik Matištík Členovia: Ing. Rastislav Fandák, Ľubomír Kováľ, Ing. Martin Motyčák, Mgr. Zuzana Pilarčíková, Mgr. Michaela Harmatová, Ing. Ján Mikulovský, Ing. Vladimír Kováľ Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Predseda: Ing. Juraj Majerčák Členovia: Ing. Marcel Pardek, Marián Šroba, Rastislav Blažek, Ing. Jozef Valek, Eduard Borsík Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže Predseda: Mgr. Lucia Šrobová Lexmann Členovia: Mgr. Marta Šimičáková, Mgr. Kamila Šišková, Mgr. Richard Janoštín, Mgr. Alžbeta Paľová, Rudolf Žuffa   Komisia sociálna a zdravotná Predseda: Daniela Žuffová Členovia: Ľubomíra Škerdová, Mária Šišková, Anna Pardeková, Mgr. Anna Blažeková, Ing. Vladimír Žák