Kontakt

Publikované dňa: 29.6.2015

 

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Zuberec
Hlavná 289, 027 32 Zuberec

Kontakty

Tel. +421 43 5395 103
Tel. +421 43 5321 020
Fax: +421 43 5395 359
http://www.zuberec.sk

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 15.00

Starosta obce
Ing. Vladimír Šiška
Tel. 043 53 95 103
E-mail: starosta@zuberec.sk

Zástupca starostu obce
Eduard Borsík

Samostatní referenti

Ľubomíra Škerdová
Tel. 043 53 95 103
E-mail: obec@zuberec.sk

Mgr. Zuzana Šrobová
Tel. 043 53 21 020
E-mail: ekonomka@zuberec.sk

Mgr. Pavol Šroba
Tel. 043 53 95 103
E-mail: pavolsroba@zuberec.sk

Ing. Jozef Valek
Tel. 043 53 95 103
E-mail: vystavba@zuberec.sk

Turistická informačná kancelária