Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zuberec

Publikované dňa: 4.5.2018

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Zuberec predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zuberec