Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov

Publikované dňa: 10.4.2018

Vzhľadom na každoročný nárast požiarov v jarnom období, upozorňujeme všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov.  Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozí tiež pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve.

Zber veľkoobjemového odpadu

Publikované dňa: 7.4.2018

Oznamujeme občanom, že od 19.04.2018 do 23.04. to je pondelka budúceho týždňa sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, ktorý môžete sústrediť na ceste pod Milotínom, na ploche za Milotínskym potokom. Nepotrebný veľkoobjemový komunálny odpad ako matrace, periny, staré gauče, skrine budú odtiaľ odvezené na uloženie na skládku.

Vyšlo ďalšie číslo Zuberských novín

Publikované dňa: 29.3.2018

Oznamujeme Vám, že vyšlo ďalšie číslo tohtoročných Zuberských novín. Stiahnuť si ho môžete kliknutím tuArchív Zuberských novín