KALENDÁR PODUJATÍ LETO 2018

Publikované dňa: 4.6.2018

Prehľad podujatí v Zuberci počas letnej sezóny:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14. a 15. 05. 2018

Publikované dňa: 26.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 14. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. a dňa 15. 05. 2018 v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta…

Zber veľkoobjemového odpadu

Publikované dňa: 7.4.2018

Oznamujeme občanom, že od 19.04.2018 do 23.04. to je pondelka budúceho týždňa sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, ktorý môžete sústrediť na ceste pod Milotínom, na ploche za Milotínskym potokom. Nepotrebný veľkoobjemový komunálny odpad ako matrace, periny, staré gauče, skrine budú odtiaľ odvezené na uloženie na skládku.

Vyšlo ďalšie číslo Zuberských novín

Publikované dňa: 29.3.2018

Oznamujeme Vám, že vyšlo ďalšie číslo tohtoročných Zuberských novín. Stiahnuť si ho môžete kliknutím tuArchív Zuberských novín