Rodinný batôžkový ples

Publikované dňa: 4.2.2016

V sobotu 6. februára 2016 Vás srdečne pozývame do sály KD v Zuberci na Rodinný batôžkový ples farnosti Zuberec. Začiatok o 18:30 hod.  Občerstvenie si prineste v batôžku. Vstupné 3,- €, účastníci v krojoch 2,- €, deti zdarma. (viac…)

Obchodná verejná súťaž

Publikované dňa: 15.1.2016

Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí a ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Turistickej ubytovne, ich rekonštrukciu a zhodnotenie na vlastné náklady navrhovateľa. Lehota na predkladanie súťažných…

Preteky psích záprahov 2016

Publikované dňa: 19.1.2016

Pozývame Vás na preteky psích záprahov WSA EUROCUP POĽSKÝ POHÁR, ktoré sa uskutočnia v Zuberci v dňoch 27. – 28. februára 2016.

Slávnostné odovzdanie hasičského auta

Publikované dňa: 29.1.2016

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zuberec a obec Zuberec vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla, ktoré odovzdá podpredseda vlády SR a ministra vnútra Róbert Kaliňák v sobotu 30. 1. 2016 o 17:00 hod. pri Hasičskej zbrojnici v Zuberci.

Maškarný ples

Publikované dňa: 26.1.2016

Občianske združenie Hafiry Vás pozýva  na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. januára 2016 v sále kultúrneho domu v Zuberci. Do tanca hrá DJ Miloš.

Rodičovská zábava

Publikované dňa: 8.1.2016

Srdečne Vás pozývame na Rodičovskú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. januára 2016 v sále KD v Zuberci. Začiatok o 19:00 hod., vstupné 5,- €. Čaká na Vás bohatá tombola a do tanca Vám zahrá DJ Dalibor Leginus

Vianoce deťom

Publikované dňa: 22.12.2015

Občianske združenie Hafiry Vás pozýva v stredu 30. decembra 2015 o 17.00 hod. do Kultúrneho domu v Zuberci na benefičný koncert VIANOCE DEŤOM. V programe vystúpia deti z MŠ Zuberec,TS Slniečko, TS Funky Girls, TS Adels, FS Roháčik, hudobná skupina Strunka, Mládežnícky spevokol Zet Vee + TS KAROLÍNKA – majstri v stepe SR a ČR,…

Vianočná zabíjačka

Publikované dňa: 22.12.2015

Penzión Pribiskô pozýva  v stredu 30. decembra 2015 od 10.00 hodiny všetkých návštevníkov a obyvateľov obcí Studenej doliny na tradičnú domácu zuberskú zakáľačku. Príďte ochutnať výbornú zabíjačkovú kapustnicu a hriatô.

Staršie aktuality »