Zber veľkoobjemového odpadu

Publikované dňa: 7.4.2018

Oznamujeme občanom, že od 19.04.2018 do 23.04. to je pondelka budúceho týždňa sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, ktorý môžete sústrediť na ceste pod Milotínom, na ploche za Milotínskym potokom. Nepotrebný veľkoobjemový komunálny odpad ako matrace, periny, staré gauče, skrine budú odtiaľ odvezené na uloženie na skládku. (viac…)

Zber železného šrotu

Publikované dňa: 16.4.2018

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od dnes, to je 16.04. do soboty 21.04.2018 v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finančný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.05.2018

Publikované dňa: 17.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 16. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. Vyrozumenie SSE-Distribúcia -…

Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov

Publikované dňa: 10.4.2018

Vzhľadom na každoročný nárast požiarov v jarnom období, upozorňujeme všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov.  Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozí tiež pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve.

Ponuka práce v Brestovskej jaskyni

Publikované dňa: 9.4.2018

Prijmeme sprievodcu do Brestovskej jaskyne na dobu určitú (od 01. 05. 2018 do 30. 09. 2018) – nástup ihneď.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Publikované dňa: 3.4.2018

ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019  sa uskutoční od 02.05. do 16.05.2018. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole. Vyplnenú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, rodičia odovzdajú v materskej škole do 18.05.2018.Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa…

Vyšlo ďalšie číslo Zuberských novín

Publikované dňa: 29.3.2018

Oznamujeme Vám, že vyšlo ďalšie číslo tohtoročných Zuberských novín. Stiahnuť si ho môžete kliknutím tuArchív Zuberských novín

GORALSKÝ KLOBÚČIK – 44. ročník lyžiarskych pretekov – výsledková listina

Publikované dňa: 26.3.2018

TJ Roháče Zuberec organizovala v dňoch 24. a 25. marca 2018 v Lyžiarskom stredisku Roháče-Spálená 44. ročník lyžiarskych pretekov o Goralský klobúčik. Gratulujeme našim pretekárom k vynikajúcim výsledkom. Prinášame vám všetky výsledkové listiny.Výsledky – Mladší predžiaciVýsledky – Mladšie predžiačkyVýsledky – SB chlapci Výsledky – SB dievčatáVýsledky – Starší predžiaciVýsledky – Staršie predžiačky

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018

Publikované dňa: 22.3.2018

Uznesenie č. 01/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 03. 2018

Bokami Západných Tatier

Publikované dňa: 19.3.2018

V dňoch 22.3. – 25.3.2018 sa v Západných Tatrách uskutoční v poradí už 11. ročník trojdňového skialpinistického preteku dvojíc „Bokami Západných Tatier“. Tri etapy počas troch dní prevedú pretekárov po náročnej trati spájajúcej regióny Orava a Liptov cez Západné Tatry – Roháče.

Staršie aktuality »