Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zuberec

Publikované dňa: 4.5.2018

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Zuberec predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zuberec

Deň matiek

Publikované dňa: 10.5.2018

Obecný úrad v Zuberci a Základná škola s Materskou školou v Zuberci Vás všetkých srdečne pozývajú na kultúrny program detí pri príležitosti „DŇA MATIEK“. Program sa bude konať v nedeľu 13. mája 2018 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Zuberci.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.05.2018

Publikované dňa: 17.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 16. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. Vyrozumenie SSE-Distribúcia -…

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14. a 15. 05. 2018

Publikované dňa: 26.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 14. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. a dňa 15. 05. 2018 v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Publikované dňa: 23.4.2018

Vo štvrtok 26. 04. 2018 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu v Zuberci. POZVÁNKA (formát Microsoft Word).

Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov

Publikované dňa: 10.4.2018

Vzhľadom na každoročný nárast požiarov v jarnom období, upozorňujeme všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov.  Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozí tiež pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve.

Ponuka práce v Brestovskej jaskyni

Publikované dňa: 9.4.2018

Prijmeme sprievodcu do Brestovskej jaskyne na dobu určitú (od 01. 05. 2018 do 30. 09. 2018) – nástup ihneď.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Publikované dňa: 3.4.2018

ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019  sa uskutoční od 02.05. do 16.05.2018. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole. Vyplnenú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, rodičia odovzdajú v materskej škole do 18.05.2018.Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa…

Staršie aktuality »