Obchodná verejná súťaž

Publikované dňa: 15.1.2016

Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí a ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Turistickej ubytovne, ich rekonštrukciu a zhodnotenie na vlastné náklady navrhovateľa. Lehota na predkladanie súťažných…

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Publikované dňa: 5.2.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Pochovávanie basy

Publikované dňa: 9.2.2016

Folklórna skupina zo Zuberca Vás srdečne pozýva dnes 9. 2. 2016 o 19:00 hod. do Kultúrneho domu v Zuberci na Pochovávanie basy. Vítaní sú účastníci v maskách. Zabávať sa budeme do polnoci. Vstupné: 1,50€/dospelí, 0,50 € deti

Volebné okrsky – Voľby do NRSR 2016

Publikované dňa: 5.2.2016

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5.marca 2016 Vám oznamujeme, že pre našu obec Zuberec máme vytvorené dva volebné okrsky: Okrsok č. 1 – Prístavba obecného úradu Klub dôchodcov v Zuberci Okrsok č. 2 – Sála Kultúrneho domu v Zuberci Kontaktné údaje na zasielanie delegačných listín do okrskových volebných komisií a zasielanie…

Rodinný batôžkový ples

Publikované dňa: 4.2.2016

V sobotu 6. februára 2016 Vás srdečne pozývame do sály KD v Zuberci na Rodinný batôžkový ples farnosti Zuberec. Začiatok o 18:30 hod.  Občerstvenie si prineste v batôžku. Vstupné 3,- €, účastníci v krojoch 2,- €, deti zdarma.

Slávnostné odovzdanie hasičského auta

Publikované dňa: 29.1.2016

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zuberec a obec Zuberec vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla, ktoré odovzdá podpredseda vlády SR a ministra vnútra Róbert Kaliňák v sobotu 30. 1. 2016 o 17:00 hod. pri Hasičskej zbrojnici v Zuberci.

Maškarný ples

Publikované dňa: 26.1.2016

Občianske združenie Hafiry Vás pozýva  na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. januára 2016 v sále kultúrneho domu v Zuberci. Do tanca hrá DJ Miloš.

Preteky psích záprahov 2016

Publikované dňa: 19.1.2016

Pozývame Vás na preteky psích záprahov WSA EUROCUP POĽSKÝ POHÁR, ktoré sa uskutočnia v Zuberci v dňoch 27. – 28. februára 2016.

Staršie aktuality »